Muayene ve Ücret Bilgileri
28 Ekim 2019

BAŞVURU VE ÜCRET BİLGİLERİ

1-Mesai saatleri içinde ya da dışında başvuran hastalarımızın bilgisayardan kayıt kabulü yapılır.
2-Kurumumuza başvuruda bulanan hastaların HEKİM SEÇME HAKKI olduğu kayıt esnasında hastaya hatırlatılır. 
3- Hastalarımız Hasta Kayıt Kabul Birimindeki kayıt personeline T.C. KİMLİK NUMARASI BULUNAN RESİMLİ BİR KİMLİK KARTI ibraz etmek zorundadır. 
4-Sigortalıların erkek çocukları 18 yaşına kadar, ortaöğrenimde öğrenci olmaları halinde 20,üniversite için 25 yaşına kadar muayene ve tedavi olabilirler. Üniversite öğrencileri iseler okuldan alacakları öğrenci belgesi ile SGK ya gidip tescillerini yaptırmaları gerekir. Tescilini yaptırmayanlar muayene olamaz. Kız çocukları ise evleninceye veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi oluncaya kadar bakılırlar. 
5-Kurum Sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin müracaatı aşamasında nüfus cüzdanı ,sürücü belgesi, evlenme cüzdanı,pasaport veya verilmiş ise kurum sağlık kartı bilgilerinden biri ile kimlik tespiti yapmaktadır. 
6- Kimlik tespiti yükümlülüğünü yapmayan ve bu nedenle bir başka kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle kurumun zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunucularından uğranılan zarar geri alınır. 
7- Kapsamdaki kişilerin kendi adına bir başkasının sağlık hizmeti almasını, haksız bir menfaat temin etmesini sağlamak yasaktır. 
8- Müracaat eden kişinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için, kurum bilgi işlem sitemi (MEDULA)üzerinden T.C kimlik numarası ile takip numarası provizyon
alınır.
9- Kimlik belgesi ile müracaat edip müstahaklık (provizyon) onay alınamayan hastalarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak T.C. kimlik numaralarını aktif hale getirmelidir. 
10- Kurum, bilgi işlem sistemi tarafından takip numarası/provizyon verilmesi halinde sağlık hizmeti verir. 
11- 18 yaş altı olan kişilere MEDULLA üzerinden T.C. kimlik numarası ile takibi yapılarak hizmet verilir.
12- Yeşil kartlı hastalara T.C kimlik numarası ile online müstahaklık (provizyon numarası) onay alınmak şartı ile işlem yapılır. Müstahaklık onayı alınabilmesi için, yeşil kart bilgilerini düzenleyen kurum tarafından bilgi sistemine işlenmesinin sağlanması gerekmektedir.
13-Diğer SSK yurtdışı sigortalıların( Kıbrıs , Azerbeycan vb.)en alınan ve üzerinde geçerlilik tarihleri belirtilen sağlık belgelerinin fotokopileri alınmak kaydı ile işlemleri yapılır. Bu belgede belirtilen tarihler arasında protez tedavileri hariç bütün tedavi hizmetlerini karşılar.
14-T.S.K. personeli er ve erbaşların birliklerinden alınmış muayene sevk kağıdı ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
15-Tutuklu ve hükümlüler cezaevlerinden alınmış sevk yazısı ile Adli vakalar mahkemeden ya da emniyet birimlerinden alınmış muayene sevk yazısı ile yatılı okul öğrencileri
okullarından alınmış muayene sevk kağıdı ile TBMM milletvekilleri ve yakınları TBMM'den verilmiş karne fotokopileri ile müracaat etmeleri halinde tüm muayene ve tedavi işlemleri yapılmaktadır.
16- Suriyeli sığınmacı hastalar, Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen Yabancı Tanıtım Belgesi ile müracaat etmelidir.
17- T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası mensupları ve emeklileri, Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına dahil olanlar, şeker Bank, vakıf Bank, Yapı Kredi Banka Mensupları, Türkiye Garanti Bankası,Şeker Sigorta, TOBB Vakfı , Ticaret ve Sanayi Odaları karne veya tanıtım kartı fotokopisi ile müracaat ederler.
18-Yapılan ağız protezi  için; katılım payı çalışandan, Yeşil Kartlılardan %20 ,emekli olandan %10 olarak kurum veznesinden kişilerden tahsil edilir. 

**Hastanemize başvuru yapan hastalara  muayene olduktan sonra, planlanan tedavileri  için  randevu verilir.

VEZNEYE YATIRILACAK PROTEZ ÜCRET TABLOSU
SOSYAL GÜVENCEKATKI PAYITOTALPARSİYELSABİT PROTEZ
SGK, BAĞKUR ÇALIŞAN VE YAKINLARI, YEŞİLKART20%TEK ÇENE
30 TL
TEK ÇENE
38.70 TL
BİR ÜYE
17.09
ALMANYA YURTDIŞI SİGORTA ÇALIŞANI
SGK, BAĞKUR EMEKLİ VE YAKINLARI10%TEK ÇENE
15 TL
TEK ÇENE
19.35 TL
BİR ÜYE
8.55 TL
ALMANYA YURTDIŞI SİGORTA EMEKLİSİ
GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YAKINLARI, 2828 KAPSAMINDA OLANLARÖDEMEZÖDEMEZÖDEMEZÖDEMEZ
TUTUKLU, HÜKÜMLÜ, ER - ERBAŞLAR, SURİYELİ SIĞINMACILAR
ÜCRETE TABİ OLAN HASTALARÖDEMEZTEK ÇENE (Akrilik)
489,83 TL

TEK ÇENE (Metal)
500 TL
TEK ÇENE (Akrilik)
452 TL

TEK ÇENE (Metal)
450 TL
BİR ÜYE
183 TL
DİĞER YURTDIŞI EMEKLİ SİGORTALILAR


NOT:SGK'LI HASTALARIN PROTEZ YENİLEME SÜRESİ 4 YILDIR. BU SÜRE DOLMADAN PROTEZİNİ YENİLEMEK İSTEYENLER ÜCRETİN TAMAMINI KARŞILAMAK SURETİYLE PROTEZ YAPTIRABİLİRLER.