Bina Turu Ekibi
01 Eylül 2021

BİNA TUR EKİBİ

ADI SOYADI

UNVANI

Şükriye TURGUT

İdari ve Mali İsler Müdürü

Ülfet ÇELİK

Poliklinik Sorumlusu

Hasan Çağatay KARA

Teknisyen

Metin CERMEN

Afet ve Acil Durum Yönetim Sorumlusu

Ümit MANDIRALI

Güvenlik Amiri